Tallinna energiapäeval toimunud konverentsil tunnustati energiategusid

Reedel 5. oktoobril Tallinnas Energia avastuskeskuses toimunud Tallinna energiapäeval / Energiakonverentsil - Kütame! räägiti aktuaalsetest energiavaldkonna ja kütmisega seonduvatest teemadest, päeva lõpus anti üle aasta energiategude auhinnad.

Konverentsi avasid Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova, konverentsi moderaator Pille Arjakas Tallinna Energiaagentuurist ja Energia avastuskeskuse juhataja Krista Keedus.

Päeva esimeses pooles esinesid ettekannetega Madis Laaniste Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnast teemaga "Eesti energiamajandus järgmisel kümnendil", Triin Reinsalu sihtasutausest KredEx teemaga "Riiklikud meetmed elamute energiatõhususe parandamiseks", Jarek Kurnitski TTÜ/Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Liidust teemaga "Liginullenergiahooned ja energiatõhususarv", Priit Koit Utilitas/Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingust teemaga "Kaugküte – tõhus lahendus linnade energiavarustuseks", Margo Külaots Fortum Tartu AS teemaga "Taastuvenergia kasutamine kaugküttes- ja jahutuses Tartu näitel", Toomas Kundla, Adven Eesti AS teemaga "Elamupiirkondade energiavarustus. Gaasikütte arenguperspektiivid Tallinnas".

Lõunasel energiapausil demonstreeris Energia avastuskeskus välku. Energiat pakkusid Semu uued mahlad, legendaarse Energia kohviku värsked küpsetised, Tere proteiinikohukesed, Segafredo kohv ja Aquaphori puhas vesi.

Päeva teises osas esinesid Teet Tark, Hevac OÜ teemaga "Innovaatilised energiavarustuslahendused Tallinna lennusadama näitel", Raido Malõšev Kliimaseade OÜ/Eesti Soojuspumba Liidust teemaga "Soojuspumpade kasutamine kütteks ning jahutuseks ning nende integreerimine", Andres Meesak Tallinna Energiaagentuur/Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioonist teemaga "Päikeseenergia lahendused kortermajadele ja eramutele", Aare Vabamägi Tallinna Energiaagentuurist teemaga "Elamute renoveerimise kavandamine ja renoveerimisprojekti elluviimine" ja Ülo Kask Tartu Regiooni Energiaagentuur/Eesti Biokütuste Ühingust teemaga "Väikekütteseadmed puitkütuste põletamiseks ja nende tõhus käitamine".

Konverentsi lõpuosas esitati esinejatele publiku seast arvukalt küsimusi, toimusid arutelud.

Konverentsile järgnes traditsiooniline Aasta Energiategu auhinnagala, kus sel aastal anti üle 10 energiateo auhinda. Auhinnagala tulemused on avaldatud lehel www.energiategu.ee ja siin lehel allpool. Auhinnagala muusikaline esineja oli tõeline energiapomm Robin Koljak, kelle esinemise saatel lõikasid konverentsi esinejad pidulikult lahti Tallinna Teeninduskooli õpilaste poolt gala auks valmistatud astelpaju-energiatordi.

Tallinna energiapäev / Energiakonverents - Kütame! 2018 korraldasid Tallinna Energiaagentuur koostöös Eesti Konverentsidega.

Konverentsi koduleht: www.energiakonverents.ee 

Info koostas Eesti Konverentsid pressiteenistus

www.eestikonverents.ee 


ETTEKANNETE MATERJALID (PDF)

Madis Laaniste - Eesti energiamajandus järgmisel kümnendil
Jarek Kurnitski - Liginullenergiahooned ja energiatõhususarv
Priit Koit Utilitas/Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte ÜhingKaugküte, tõhus lahendus linnade energiavarustuseks
Margo Külaots - Targa linna küte ja jahutus
Teet Tark - Innovaatilised enerialahendused Lennusadama näitel
Andres Meesak - Päikeseenergia lahendused kortermajadel ja eramutel
Ülo Kask - Väikekütteseadmed puitkütuste põletamiseks ja nende tõhus käitamine
Aare Vabamägi - Elamute renoveerimise kavandamine ja renoveerimisprojekti elluviimine


PILDIGALERII VAATAMISEKS KLIKKA PILDIL

kytameleadgrupp.jpg


VIDEO VAATAMISEKS KLIKKA PILDIL

energiakonverents2018.png


AUHINNAGALA "AASTA ENERGIATEGU"

Igal aastal toimuval Energiamessil või Energiakonverentsil pärjatakse energiavaldkonnas tegutsevate erialaliitude ja organisatsioonide arvates suuremat tunnustust ja avalikkuse tähelepanu ja austust väärivad teod auhinnaga ja tunnustusmärgi avaliku kasutamise õigusega. Omavalitsused, erialaliidud ja energiavaldkonnas tegutsevad organisatsioonid nimetavad auhinnasaajad, kellele antakse tunnustav auhind Aasta Energiategu tähelepanuväärse teo või saavutuse eest. 

Aasta Energiategu 2018 auhinnagala toimus Tallinnas Energia avastuskeskuses Energiakonverents - Kütame! laval. Teist korda toimunud galal pälvisid auhinnad: 
AS Eesti Post Omniva uue logistikakeskuse hoonele päikeseelektrijaama paigaldamise eest. Auhinna andis Rae vald. 
Eesti Maaülikooli Taastuvenergiakeskus konverentside sarja TEUK (Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine) läbiviimise eest. TEUK on iga-aastane pikima ajalooga järjepidevalt energeetikateemat käsitlenud konverents Eestis, kus energiateemade teadusliku käsitlemise kõrval pööratakse suurt rõhku ka teadussaavutuste populariseerimisele üldsuse hulgas. Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur
Tallinna Tööstuspargid AS Tallinna esimese munitsipaalomanduses oleva kontorihoone Paldsiki mnt 48a katusele rajatud päikeseeelektrijaama eest. Kiire ja edukas lahendus andis hoogu praegu ettevalmistatavasse 100 päikeseelektrijaama rajamise projektile. Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur. 
Energiakontsern Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne soojuse ja elektri tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Utilitase koostootmisjaamades toodetav roheline elekter katab ligi 200 000 kaugküttega kodumajapidamise vajaduse. Aktiivselt on käimas Tallinnas Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimine, mille tulemusena kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütusest elektrit ja soojust tootev koostootmisjaam – kolmas Tallinna varustav koostootmisjaam. 2018 aasta I poolaastas on Utilitas tänu taastuvkütuste kasutamisele ja koostootmisele piiranud CO2-heidet 246 000 tonni võrra. Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid. Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur. 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eesti taastuvenergia statistika ülejäägi müük Luksemburgi Suurhertsogiriigile. Auhinna andis Eesti Taastuvenergeetika Koda.
Taltech’i Inseneriteaduskonna Energiatehnoloogia Instituut hea koostöö eest ja tudengitele vajaliku õpikeskkonna võimaldamise eest tagamaks inseneride järelkasv ja energiavaldkonna jätkusuutlik areng. Auhinna andis Adven Eesti AS. 
Pärnumaa Ühistranspordikeskus esimese Eesti linnana sõidavad Pärnus kõik linna 18 gaasibussi rohegaasiga. Auhinna andis Pärnu linn.
Biometaan OÜ esimene põllumajandusjäätmetest biometaani tootev jaam.Auhinna andis Maaeluministeerium. 
Elering AS vabade liitumisvõimsuste kaardirakenduse eest. Auhinna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Eesti Energia AS Auvere elektrijaama valmimise eest. Auhinna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Mai Kartau
Aasta Energiategu projektijuht
, 504 0666
www.energiategu.ee 


PILDIGALERII VAATAMISEKS KLIKKA PILDIL

energiagalalead2018.jpg


VIDEO VAATAMISEKS KLIKKA PILDIL

 energiateguyoutube.png